คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

คณิตเพิ่มเติมม.3 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ

Choosen As Best Answer

เทอม1
บทที่ 1. กรณฑ์ที่สอง
บทที่ 2. การแยกตัวประกอบพหุนาม
บทที่ 3. สมการกำลังสองบทที่
บทที่ 4. พาราโบลา
เทอม2
บทที่ 1. การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม และ รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 2. ระบบสมการ
บทที่ 3. วงกลม
บทที่ 4. เศษส่วนของพหุนาม

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!