คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ม.2คณิตศาสตร์เรียนเรื่องอะไรบ้างอะคะจะอ่านล่วงหน้าก่อน🥺

ม.2 เนื้อหา ล่วงหน้า เนื้อหาม.2 เรื่องล่วงหน้าม.2

คำตอบ

Choosen As Best Answer

(เนื้อหาอาจจะสลับไปมาในบางโรงเรียนนะครับ)
*ทฤษฎีบทพีทากอรัสและบทกลับ
*จำนวนจริง -จำนวนตรรกยะ -จำนวนอตรรกยะ-รากที่สอง รากที่สาม
*ปริซึมและทรงกระบอก -พื้นที่ผิวและปริมาตร
*การแปลงทางเรขาคณิต
-เลื่อนขนาน สะท้อน หมุน
*สมบัติของเลขยกกำลัง
*พหุนาม -เอกนาม พหุนาม และการบวก ลบ คูณ หาร
*สถิติ(2) -แผนภาพจุด ต้น-ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล
*ความเท่ากันทุกประการ
*เส้นขนาน
*การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
*การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

salmonzaza

ลองอ่านของสสวท.ครับ หนังสือละเอียดดีมาก

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!