คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยบอกหน่อยค่ะว่าทำยังไง

สร้าง[ไผน ก | ปนรูปลี่เหลี่ยมใด ๆ ที่ปรับขนาดได้ สร้างจุดกึ่ง กลางขอ. งแต่ละด้ ส ด้า1 ร้างส่วนของเส้นตรงต่อจุดถี่ เณนของ [ ๆ]ผ8601 ให้จุดกิ่งกลาง คื คือจุด2 0, 8 และ 5 ตามลําดับ ดกิงกลางของด้านทั้งสี่ของ ถกเธ60 จะได้ [ไออ85 ลากจุด 9, 6หรือ0 เขียนขอ เพื่อเปลี่ยนแปลง [เธ6 แล้วสังเกตลักษณะของ เกออ8ร การณ์เกี่ยวกับลักษณะของ [ โ0015 จงให้ เหตุผลว่า เพราะเหตุใ ใดข้อความคาดการณ์ในข้อ 5 จึงเป็นจริง 1 2! 3 4. วิ< 6. ต กถําหนดให้ 2 และ 00 ตัดกันและแบ่งครึ่งซิ่งกันและกันที่จุด 0 จงพิสูจน์ว่า [80 เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ต จงหาค่าของ % ส1 และ รซูม7%

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!