คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

หาคำตอบให้หน่อยค่าาาา

๑ ค. 105 ง.115 9. กําหนด #80 = 70 องศา และ 8/#0 = 60 องศา จงหาขนาดของ % + ท 3 ก. 120 ข. 130 ค. 140 อ: ๓ ป 150 4 ' 10. กําหนดรูปส้ามเหลี่ยม 30 เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั๋ว มุม = 75 องศา และ #8 // 00 จงหาขนาดของ มุม % และห ก.%=75,ท=75 2 ข.%=75,ท=30 ค.%=30,ทหท=75 เอ ง.%=30,ท7=30 11. จากรูป จงหาค่า % ดชว ก.13 » ข.15 15 ค.17 - ง.19 12. ข้อใดเป็นความหมายของข้อความคาดการณ์ที่ถูกต้อง ก. ข้อสรุปที่ได้จากการสังเกตหรือการทดลองเพียงครั้งเดียว ซึ่งเซี่ อว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุด แต่ยัง ไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นจริง ข. ข้อสรุปที่ได้จากการสังเกตหรือการทดลองหลายๆ ครั้ง ซึ่งเชื่อว่ ามีความเป็นไปได้มากที่สุด และต้อง พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง ค. ข้อสรุปที่ได้จากการสังเกตหรือการทดลองหลายๆ ครั้ง ซึ่งเชื่อว่ ามีความเป็นไปได้มากที่สุด แต่ยัง ไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นจริง ง. ข้อสรุปที่ไม่ต้องเกิดจากการสังเกตหรือการทดลอง เป็นความเชี่ อว่าเป็นไปได้มากที่สุด และต้อง พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง 13. ข้อใดเป็นการสรปความหมายของประโยคเงื่อนไขได้ถกต้องที่สด

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!