ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

คำถามคือ:ใครเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่ทำให้ออสเตรเลียเจริญก้าวหน้า

ช่วยหน่อยนะคะ

ในทวีปออสเตเรีย =คําถามคือ 1.ใครเป็นผู้มีบทบาท : สําคัญทีทําให้เจริญก้าวหน้า
ประวัติศาสตร์,ออสเตรเลีย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!