คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าบบ 5ข้อนะ ขอบคุณล่วงหน้าจ้าาา

จมุมคลนด ภู ฝั้ ศค ค 2 8ิป๊ย ะ 06-28% 62 อ อแลคะ จากรูป 4870 = 25 และ 800 = 50” ศิ จงหาขนาดของ 82%0 จากรูป /เ 430 เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว คัน นอะ ที่ 48 = 40 840 = 6 และ 55 งครี่ ร ดง แบ่งครัง 480 จงหาขนาดของ 407
กําหนดให้ ( ] 48(10 แนบในวงกลม ลธิ0 =59 080 = 350 และ ค ค ธ806 = 22" จงหาขนาดของ 408 แบบฝึกหัด 3.2 ค ฒ จงพิสูจน์ว่า 430 = «0๐ “ 0, จา 8 ล ว ซ ล กําหนดให้จุด 0 เป็นจุดศูนย์กลางของ 7 วงกลม 2.80 และ 06 เป็นมุมใน ส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วย 1๐ ง 6 การพิสูจน์ข้างด้น เป็นการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่กล่าวว่า ในวงกลมวงเคียวกัน มุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันจะมีขนาดเท่ากัน จากรูป 85 | 60 4 80 = 50 และ ง ฆ 6ล0 = 26 จงหาขนาดของ 880 พร้อมแสดงเหตุผล

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!