ชีววิทยา
มหาวิทยาลัย

ในการควบคุมจุลินทรีย์ ทำไมสารเคมี ความร้อน รังสีUV ยาปฎิชีวนะถึงควบคุมการเจริญของเชื้อได้คะ มันใช้กลไกอะไรในการควบคุม

จุลชีววิทยา

คำตอบ

สารเคมี โดยส่วนมากแล้วมันจะเป็นสารที่เข้าทำลายโครงสร้าง ของจุลินทรีย์ให้เสียสภาพ เช่น พวกสบู่และผงชักฟอก จะไปทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของพวกจุลินทรีย์

แสดงความคิดเห็น

รังสีUV จะทำให้เกิดการรวมตัว ของ O2 และ O3 ที่ละลายน้ำ(H2O) มารวมตัวกัน ได้เป็น H2O2 ซึ่งมีฤทธิ์ทำลายจุลินทรีย์ได้

แสดงความคิดเห็น

ความร้อน มันจะไปทำลาย เอนไซม์ให้เสียสภาพครับ พอ เอนไซม์มันเสียสภาพแล้ว จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานมันลดลงด้วย ก็ทำให้ เมตาบอลิซึมมันลดลง การเจริญก็จะลดลง

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉