ภาษาไทย
มัธยมต้น

โต้วาทีฝ่ายคานเรื่องไม่มีโทรศัพท์ก้อยู่ได้
ช่วยหน่อยคะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉