ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ข้อ4 ทั้งหมดเลยยยค่ะ ไม่เข้าใจ ช่วยหน่อยนะค่ะ ของ ม.4.

ในรุ่น ถี> ฮีซี ป์ ป นไทป์อะไรบ้ 3.2 ลูกที่เกิดจากการผสมระหว่างรุ่น โ, กับกระต่ายขนสีน้าตาลยาว มฑ์โ ๒ และมีสดคานก ใด 4. พืชต้นหนึ่งมีจีโนไทป์ /เ63๒0๐7 โดยยืนทั้งหมดอยู่บนโครโมโซมต่างคู่กัน 4.1 พืชต้นนี้จะสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้กี่แบบ อะไรบ้าง 4.2 ถ้าให้พืชต้นนี้เกิดการถ่ายเรณูภายในตอกเดียวกัน พืชต้นนี้จะมีสัดส่วนของลูกที จีโนไทป์เป็นฮอมอโซกัสหั้ง 4 โลคัสเป็นเท่าใด ว 4.3 ถ้าให้พืชต้นนีเกิดการถ่ายเรณูภายในดอกเดียวกันและยืนทั้งหมดเป็นลักษณะแ <« ม ซ่== น/. 1 ๑ ซา 1 สมบูรณ์ จะได้ลูกทีมีฟีโนไทป์เป็นลักษณะเด่นทุกลักษณะในสัดส่วนเท่าใด บันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉