คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ #หารากที่สอง

#- องของ 4 เนื่องจาก ... 2) -2 เป็นรากที่สองของ 4 เนื่องจาก 2...622006060655555600955555 “08 ๐2 3) 5 เป็นรากที่สองของ 25 เนื่องจาก 26026006055663896เ555 - 0 4 5 เป็นรากที่สองของ 0000 เนื่องจาก (5) = 25 : ไ็ไฟไ เป็นรากที่สองของ 100 เนื่องจาก 10* = 100 ซ่ ซ่ 6) -10 เป็นรากที่สองของ 100 เนื่องจาก ..... 7) ง2 เป็นรากทีสองของ 2 เนื่องจาก ... ซ่ ซึ่ 9 เป็นรากที่สองของ 2 เนองจากิ 2226226226226๑๑๑๕๑๑8๑8๑๑89๑58658886 4204 ซี - 9 ว เป็นรากที่สองของ = 1 10 ฝฝไฝฝลฝลัทไทัลจงั้ง้.'3็ ฒณ 9 2 ซ่ ฆ้ ก เป็นราคที่สองของ 2 เบนื่องจก 20000 7 3 2 ซ่| ส่ 10 เป็นรากที่สองของ - - เนื่องจาก 22222202206626260636638638466668666866 ๒ 1 16 0 0 เป็นรากทีสองของ 5 เนื่องจาก (ร =5 13) ๆ เป็นรากที่สองของ แครืงงจะจะ เนื่องจาก ' 5 - ส งฑา และ801 ซ่ 15) ราคทีสองของ.......2.. คือ 5 และ -5 16) ราคที่สองของ 3 คือ 2๑๐ แลิะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!