คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ขอวิธีทำหน่อยยยยยย

ฉด้า 03 = ง” แลข 0.00025 = 2.5 * 10" 1

คำตอบ

Choosen As Best Answer

วิธีการหาค่าx คือดูว่า3ยกกำลังอะไรแล้วได้27 นั่นคือ3ยกกำลัง3
วิธีการหาค่าy เนื่องจากเป็นสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีบทนิยามว่าa×(10ยกกำลังn) โดยaต้องน้อยกว่า10 จึงง!!ต้องเลื่อนจุดจาก0.00025 เป็น2.5 และ 10ต้องยกกำลัง-4 (เพราะจุดเลื่อนไปด้านหลังจึงกลายเป็นจำนวนติดลบ)
ดังนั้นx+y=3+(-4)
=-1

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!