คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ข้อนี้ทำยังไงหรอค้า ขอความช่วยเหลือหน่อยจ้า555 ขอบคุณนะคะ

คำตอบ

Choosen As Best Answer

ให้นักเรียนทั้งหมดเป็น x คน มีนักเรียนชาย 5/9x แสดงว่ามีนักเรียนหญิง 4/9x
มีนักกรีฑาอยู่ 0.5 ของนักเรียนหญิง เท่ากับ (1/2)(4/9)x
มีนักกรีฑาหญิง 8 คน แสดงว่า 2/9x=8 ย้ายข้ามาจะได้ x=36

ดังน้นมีนีกเรียนชาย (5/9)(36)=20 คน
ตอบ ข้อ 2.

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!