วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยด้วยฮะ ส่งพรุ่งนี้เเล้ว🙏🙏🙏

8. แห่งโลหะตรง 436' ประกอบด้วยโลหะ ๑ ชนิด คือ โลหะ /เ1 ยาว 3 เมตร มีมวล 9 กิ น' โลหะ 86 ยาว 4 เมตร มีมวล 3 กิโลกรับ ต้องการหาจุดศูนย์ถ่วงโดยวิธีแขวนด้วยเชือกเส้า ให้แท่งโลหะวางตัวในแนวราบให้หาว่าจะต้องแขวนเชือกห่างจากปลาย / กี่เมตร 1. 2.4 2 3.0 98. 8.5 4. 9. ครกกระเดื่องใช้ดําข้าวเปลือกประกอบด้วยคานสม่าเสมอยาว 9.5 เมตร มีมวล 4 ถิโลกรัม ปลาย ข้างหนึ่งติดกับแท่งไม้ทรงกระบอกซึ่งมีมวล 11 กิโลกรัม คานวางพาดบนฟัลครัมเพื่อให้คาน ลัๆ กระดกได้ถ้านางสาวแดงมีมวล 50 กิโลกรัมจะ ะยืนบนปลายอีกข้างหนึ่ง เพื่อยกแห่งไม้ขึ้นได้ จะ ต้องวางจุดฟัลครับห่างจากนางสาวแดงกี่เมตร 1. 0.45 เมตร 9. 0.50 เมตร 2 1.00 เมตร 4. 1.95 เมตร น จ าณ์ร

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!