คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ผมทำไม่ได้ช่วยหาคำตอบหน่อยครับ

ฟู รงอ2ก0 2 0 0 9 10.จงหาจํานวนจริง ๑ คานอยที่สุดที่ทําให้ | ต่ก(ะ25490)--ตก(๒+2006] มีค่าสูงสุด -

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!