ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยเฉลยเรื่อง direct-indirect หน่อยค่ะ ข้อ4-17 เป็นแบบmixed type ปล.เอาข้อที่ทำได้ก็ได้ค่ะ._.

ษ “0 ๒ ๓ งั” รเร ๐55 ท๐1 ทอน77 6 ๆ1 ส๐๓5 สมย ไข รละซด ๑๐๒ ห ฏิ [๐ 5410, 8ะ สม์ต, “ญู๐๒ 018 ร : บอน ซีต 0 1๓' 0 8ฝ8ไ1ไ5! ย ๒๐ ท๐ 0๐ ณ่๐177 ไน@ 1 = ฮณ6 เบอ ซอน เปมด " 0 ผู “ซู๐ @่๐8 185 81๐|อ๓ ป้า6 ณา85 ส แ๐ ปั2๐ 96รอิธี- ว ร: น. , "เละ เธรมห) แร[ต จหล50ไร ไรล5 5เ6๐00๑64.” งสลน เลก ศกศร ว กรกธร 1” โปโช จยรู้@ 881ส- - ล ๐๐ไชก สุนล5!ไฮ์พิง “โย 1ด งอท บอะ ก6 พรปน รธ( 18 เณอ !0 69 เม 3 ]ะ, ไปอะย 1” มุกเว ท ว ๑๐๑2ร 1๒๑ สโอท6- เป 1ออจเอง “ธรลง๐ 00 ก186ส 01 ฯ๐ห เหตต6” ก6 “ง 1พอเทอ รส? ไล6.” 1ฐ. โห6 (๒ฝ่าอะ ธรณ์ส, "ไช้ไทธ์ ! อกงลเอะพจไวอณะ จเลร1๕ 9 “] ลก [0สะโกย ภา3 6รรอต7” ก 8 พอะสื1 จไถล ๑บุญ์! ส่ถมทน1@+ “ร ฝู่อง1 เทอพ ปย่า๐ เท6แกงก8 0 14. 1ทล สถ์ส 15, ไป๒ 5แนส่อ1 ๕๐กรน[1 ส ฝี1 16, 116 ล8๒๕4 เท6 17. ไ.๑1@| ไรบฝส่ไทค รสม์ “พ0 ไทล16 อน"” [ส่, 6๕11อาก บุปทล รู8 ทอแร ถลกา@ (| 16 ไร้นสสูไรไร, “ไอง@ หอนะ @รม ภา “ไรอ๑๒ ๑1@| ละ@ หอน ถาง เอตน์๐87 “0๐ 800@ !0 (ในอ56

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!