คำตอบ

  1. เพิ่มจำนวนเซลล์เมื่อมีการเจริญเติบโต  
  2. ทดแทนเซลล์เก่าที่ตายไป    
  3. เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์
4. เป็นการเพิ่มจำนวนประชากร
5. การแบ่งเซลล์ทำให้การลำเลียงสารต่างๆดียิ่งขึ้น(เราจะพบได้ชัดเจนว่าเมื่อเซลล์เกิดการแบ่งแล้ว พื้นที่ผิวต่อปริมาตรของมันจะมากขึ้น ทำให้การดูดซึมสารอาหารหรือแลกเปลี่ยนก๊าซเข้าสู่เนื้อเซลล์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะพื้นที่ผิวมีมากเมื่อเทียบกับปริมาตรของเซลล์ที่ต้องการใช้สารอาหาร)

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!