วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ทำได้แต่ไม่แน่ใจคำตอบคับ ช่วยหน่อยนะคับ

9 ศา(กดีแงไวขัจิฆาตร 106 ดูกหาศิค้เมต1 จะฝี่สัรนผส์ซ่จ0แก้สุดตูถ%ฯ จ ๑ ล โรรคณเสหด, ขนสเดรโจ๊คิดพลตั้กโล ๓ดป
คำนวณแก็สออกซิเจนในอากาศ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!