ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

สอบวิชาอังกฤษa place with adifference
present dimple tences

4ม อ ) ผู เฮรดแทชร 1 6 [สีก๑๓« ลทส ไรแลท. เทท ๕๐ ชอนทรแร งไรไช ท๑ งไลย๑ โท งงโทร๑? ไล๐อ8 แบไไท ล ผีแหีือแอท๐๐ ทธ เธทฑ/ ทอทไท อ ธิเธส่อท - 200เทา ทอหไท ๐ ฝ่าอ 2๐น์อ ๐6๒๐เ๒๕๑ - แทรธเธ 1ร5 ส [|แสฮูธ. !ท 1ล๐1, 101ธ5 ล งอพ/ รทาญ์| ง[แลยอ - ฝ่าท668 ๕เอ อทให ส๒อน1 1,000 โททลแว!ไดเทไธ. ไท งงเทไฮท ไอทาเวอหลในเธร ๕เฮ ท๐ทกาล|ไห สหอนทส -10*0. ไทธ ทเฮท1ร ลแอ |!อทย ลทส ฝ้า6ธเธ ๓๕อฮ ๐อทเ“'/ ร๒พ ทอนแร อ1 สล|ไฮทไ, ร๐ พเทท สอ ไอมท่รธ1ธ งไร1 ปน«ลรโห ไท เพแท1ธห9? ไอ|!, ไป่ร ตูนไฮ1: ได61อ เรท คก ผุฒิ ลภ์ส ป้าธ๒๐ ๕เฮท"1 [ท ป ซอ จ ลทห ท๐ไร รท๐ธีอิเทต 6รทธร. โทรเฮ'ร ส ธนิรส"อฮ่รในเหลท1 งงเฟ้า เอ๐ส| 1๐9อส ลทส ล ทานธอธนทท พทโปฝ้า ล รอนุงอทไท รทอ๒. รน1 ปัท6 เธฒ ลเหลส๐พ์อท 1ร ไทธ ลทาล2เทย |!๐6 !ฯ6๐1อฮ!. 65 วะแวม ธา แจ็วรร์๑ลี่ ไทธ !๐6 ไอ1อ| 1ร ไท6หธสวไท เวธสนน์น1. |!'ร สไหีอหฮท1 ธงอพ งอลส. ลทผู... 1ไร ญู1 196. ไทธ เซนไส่เทย, ฟ้าอ หเธ6อธ๒นิอฮท, ฟัทธ์ เวไลไอร เท ทอ“ 1ธรไสนเลท, ป่าธ ๒ธส1๐อททร ... ไทธ ไวธสร! ซีงอพป้าเทย เร กลส่อ ๐1 [68. โทธ ไธทา6ธเลในแอ !ท ไทธ ทอไฮ| |ร -5*0, เวน1 ฝ้า6ธ๒6 ลแอธ ธร6๐เฟ่ % 0|อปําธร ลทส ร!ธธ๒ดเเทย อลยร โอ ขุนธรไร. 1ไทธ 61อ6! 1ร อเอท โอทก ก ฏิ60๐6ธทาธธห นทพ์| /เวพ| (ฝ่าธ1ธ |รท ญาง [0อ6 ไท รนทาททาธห ๐61 6อนเรอ) 5 ลูทสู่ 1ปร เธทฑ/ เวอ9เน!ลเณ ไท6เธ ฒแธ ญรอ !068 !ทอไฮ!ร เท ๐ลเทลสล ลกส เกิอททลทเล อน1 ฝ้าอธเธ ๓เฮท"1 ญทห 106 ทอไฮไธร เท ใ1อ6๒๐๐๐๐ อะ แหล่ง. (ดินธรร พทห! ไทด6 ล6 |66

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!