คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ทำยังไงคะ ได้ข้อ9และ11แล้วคะ

เทขายส่งจาก 60 บาท เป็น 45 บาท จะลดกี่เปอร์เซ็นต์ องเท้าได้ลดราคา 5% ถ้ารองเท้าราคา 150 บาท จะต้องจ่ายเงินเท่าไร ! กพยนตร์มีที่ังทั้งหมด : ที่นัง ถ้ามีผู้เข้าขมภาพยนตร์ 40% จะเหลือที่นั่งกี่ทีนัง เรงภ กาศขึ้นราคาอีก 10% ของราคาที่ปิดไว้ ราคาสินค้าจะเป็นอย่างไร ใว้ 420 บาท ต่อมาปร
เอกสารประกอบการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน และร้อยละ. 9. วิชาวิทยาศาสตร์คะแนนเต็ม 80 คะแนน ก๋อย สอบได้ 159% ก๋อยสอบได้กี่คะแนน วิธีทํา. 10. #96 ของ8 หารด้วย 8% ของ #เได้เท่าไร วิธีทํา. . 11. แบมมีรายได้เดือนละ 16,000 บาท ใช้ไป 4,000 บาท เหลือเงินคิดเป็นร้อยละเท่าไรของทั้งหมด 5 ก็โลเมตร ใช้เวลาเดิน 2.5 ชั่วโมง ระยะทาง / กิโลเมตร ใช้เวลาเตดินกี่ชั่วโมง

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!