ภาษาไทย

ช่วยถอดความกลอนนี้หน่อยค่ะ เป็นเรื่องรามเกียรติ์

พระ ทุ จ 9 % ตง กเพชรลขต : แม่ กะห . แกวตาจงพงพพาห
ถอดความรามเกียรติ์

คำตอบ

Choosen As Best Answer

น่าจะเป็นตอนที่พระรามออกบวชรึเปล่าคะ ก็ประมาณว่า "ตัวของพระรามไม่ได้ขัดสนหรือน้อยใจในความยากลำบาก จะให้กลับไปครองเมืองนั้นไม่ได้หรอก เพราะผิดต่อคำสัตย์สาบานที่ให้ไว้ต่อ..... " (เทพองค์ที่ปรากฏในบทสนทนา ลองไปหาชื่อดูนะคะ)​

ภาษาไทย รามเกียรติ์
ผู้เยี่ยมชม

ขอบคุณมากๆนะคะ

แสดงความคิดเห็น