คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ทำยังไงคะ🙏🏻🙏🏻

เอกสารประกอบการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน และร้อยละ 9. วิชาวิทยาศาสตร์คะแนนเต็ม 80 คะแนน ก๋อย สอบได้ 75% ก๋อยสอบได้กี่คะแนน วิธีทํา . 10. #96 ของ8 หารด้วย 8% ของ /เได้เ วิธีทํา. 11. แบมมีรายได้เดือนละ 16,000 บาท ใช้ไป 4.000 บาท เหลือเงินคิดเป็นร้อยละเท่าไรของทั้งหมด 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน 2.5 ชั่วโมง ระยะทาง / กิโลเมตร ใช้เวลาเตินกี่ชั่วโมง
โรงภาพยนตร์มีที่นั่งทั้งหมด 160 ที่นั่ง ถ้ามีผู้เข้าขมภาพยนตร์ 40% จะเหลือทีนังกี่ทีนั่ง ต่อมาประกาศขึ้นราคาอีก 10% ของราคาที่ปิดไว้ ราคาสินค้าจะเป็นอย่างไร

Choosen As Best Answer

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!