ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

(intonation) เราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าต้องขึ้นเสียงสูงตอนไหนและลงเสียงต่ำตอนไหน ตอนนี้งงไปหมดแล้วค่ะ ช่วยด้วยยยย

. (12 “ 3 1+1 (ก 1ลเทน ไก1อกสน่อท, ๓7 ฝี! โอ/ ท์รโกพ สตส์ กโสไไหเทร ไท1อตนอต อ๓ ไท๕ ไลญ่น | (/เง๐14 ๕กแรนอ.) . 1. "ท๕ะ สัอ 5 ณั 119๕7 ย ฆั9 06 +๐น7 ส5518ททาอ1. -- ฐ ไล๐ ระทเฮท๐๕ ล๒0นะ รนไขอ๐เขอ9 เวเซซาร แล 4. “ทล1 น์ทา6 11 1ร 117 " 1 1 โน2 9 ) 5. ไท6 หาอ๐อท 065 0นทส ไฟท6 6๑ลหท, ส์อ๐รถ'ขู แลลตหลสนชนพรลรสร ---- 6. 1ร๐๒ (๓๐6[สท ๕1๐ฏูกลท1 516๕0? 7. “ทล1 ส1ส ขอน ไฮแทร มีเอท อนะ ถื๑1ส่ เท่ย? ------- 8. โท6 ๑สเป่า 15 ไห16ธะ ป่าลท ฝาอ ฑาออปิ+ 15๓"6 1? ลรคุคสคลคนละ๐=%๓-%” 9. 5๐ ชอน ลภิลไส ๐ธถโอ ยก0517 ------ 10. ร5เอท ทไลเทธ ธสเททชร “ทฝัก ไตไต่ร. --- 11 [โอ พเลร 1ท6 อสเท โอกา๑๐๕? -------- 12. ไร ("ไห่ท๓-(ไหท ๐อหาไทธิ ขะ1ป่ง นร? ออะ 13. 85๕๕ ปัท6 สไทท6 ทอ. 1 2 14. 6๐ [ฝ่า6 เททลม๕ ญณไอ๓๕. 15. ธ์ทอน1๕ พ๐ เล ๒อโอะ ถาอลไร? 0) «0 ไม 1๑ ชอน ฟ์ททได ฝ่าลเร ล ชู00ส4 1สอล? 1 กร์ 10 ไช้แหอ ชอน ไโพอส| ทอ๐ ล ไอ๓6 เทฑอ? 18. จัทฯ 15 ปัอ ทฑู่6อ แอพล๐๐5 ๐ดไอต ป์อ รแพ ทัศกา - จ ว 19. จอ ล6 ใกลจไทย| 600ส ไทธ ทหเ? 20. “อน แทส6รเลทส ชอนะ ธ016, ส่อต'! ขอน? ผดผผ่รัอ๓๓ๆ2ะ-3909> ลฯ [0 ใทอล
intonation

คำตอบ

ถ้าเป็นหลังประโยคคำถามส่วนมาจะเป็นเสียงสูงค่ะ
แต่ประโยคบอกเล่าเวลาพูดจะมีบางคำขึ้นเสียงสูงค่ะ
ลองออกเสียงดูนะคะ

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!