คอมพิวเตอร์
มัธยมต้น

ช่วยที่เหลือหน่อยค้า

ชั้อใดถูกและข้อใดผิด 1. เมื่อคลิ้ที่ลิงค์การเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บหน้าเดียวกัน จะเกิดการกระโดดไปที่ จุดเชื่อมโยง โดยหน้าเว็บจะเลื่อนขึ้นหรือลงไปที่ตําแหน่งจุดปลายทางนั้น. . ลิงค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ 2 วิธี คือ การเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บหน้าเดียวกัน และการเชื่อมโยงข้อมูลในเว็บไซต์ที่อื่น ต การเขียนลิงค์เชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บเพจต้องกําหนดการเชื่อมโยง 'ไปยังจุดหมายปลายทาง และกําหนดจุดหมายปลายทางด้วย . เราจะใช้แท็ก <|กา0> เพื่อนําภาพมาทําเป็นลิงค์ / [1 1 11เเ1+ เป็นการสร้างลิงค์เพื่อส่ง 6กาล!| 26 4. เมื่อใดก็ตามที่เรานําเมาส์ไปวางบนรูป ภาพก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกภาพหนึ่ง และเมื่อใดก็ตามที่เรานําเมาส์ออกจากรูป ภาพนั้นก็จะกลับมาเป็นรูปเดิม กสรซี 0 เหตุการณ์เช่นนี้เราเรียกกันว่า 30!|0ง66 “ 7. คําสั่งตอบสนองเหตุการณ์ที่เราจะใช้ในการสร้างลิงค์ [0 นันก็คือ ๐ก]/0น56|ก และ อกไป|อนรธน! ว6 8. การกําหนดแม็พ (กล0) ก็คือการกําหนดพื้นที่หลายๆ พื้น| 9. ปัญหาการไม่มีหน้าเว็บเพจที่เราจะเชื่อมโยงด้วย ปัญหานี้เรียกว่า |.081 ฝัก หรือ 81อล6 [ก6 10.สีของลิงค์ที่เคยถูกคลิกไปแล้วเรียกว่า เล

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!