ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

รออท งะเป่า ไท6 ๒๐รอทใ ๐ร1ท6 งอทร. เนท ทอ6! ฏเอ) พลไซ แ ป๑๕6๐๒!1 .ค๒ อน . พตอหไห0 เธ ห๐0ไล!| เทลไอ อท ไ“/ 1อกเฮก1? 1ง๐, |ฑ ทอ1. | ส่อท"! เธฆ่ใษ «อ ร๐010ล1. ว 1ปเท ป่ทธ 1๐เพท ๐ธ๓66 ลกต์ พธใ0 1๐0 ป่า@ ทอง/ ไฮ 5ถ๐กร 0ใน๒ ไทธ/ 006กตี่ อท พิธดอก1ใ 5๒ออ1 |!ลร1 พธอน. ๐ท1๐๑ ใ1ง0 พลม!1'ส่ 1องอ 10 ฮู0 ป้าธ16! ๒19ิ999 (0๐๓อ ฒ่อกยู 100! ไฟอ4 ณ์ 5 อ๕๐๐0 ลทส ป่าธกท พธ ร จ ไธททโธร นทบู้! 7 0'@๐๕ ๐ห1๐๑ 1!' เกง[1อ (ลน็อ อทผ่ พอ ๐ลก เวไล/ 140ธไทธท1 ว1ล6๐๒ ไกลปัร ร อทห์!แลท1!เต่อล1” ฮู ชูด0 .- ไท ไทธ ร๐00| ก๑ ปอว เทลเรไทอก อท รินทต่อ ททอโทไทยู? 6หแอ๑๑ อร,! ฆฑ ลทสู่|]ใน ไท ชัทอ ธอก00! ๐อก๐ธี อก วินทต์ช์ องธณกฎ! 1 ๒6 ๑5ไอธฎ เท ๕ไลรร อท !หอกต่อม!

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!