ภาษาไทย

ขอสรุปโอเน็ตม.3 หน่อยค้าบ ทุกวิชาเลยเม้นไอจีมา เดี่ยวทักไปค้าบ

คำตอบ

ภาษาอังกฤษ👇
https://drive.google.com/file/d/1uCKWm3hKp6r_vlBmTefMhuZgWsD24iXL/view?usp=drivesdk

ภาษาไทย👇
https://drive.google.com/file/d/18Vn5PqlUGh-jQzqEeJnJm9-tSyqfy-FW/view?usp=drivesdk

คณิตศาสตร์ 👇
https://drive.google.com/file/d/1uhm8lDWhISwBUzygLrM2QYV5HKQd2mw-/view?usp=drivesdk

แสดงความคิดเห็น