คอมพิวเตอร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค้า

. ธน๒6โร0ท่อ1 คือ การกําหนดตัวอักษร ,, ไป๊ซ่5 1ร 29ช1๒๒ คือ การใช้แท็ก 0@|@ , <น> เป็นการกําหนดตัวอักษรการซี . 6ทา๒ทลรเร ใช้เน้นข้อความคําพูดหว็ , <สัท>..</สท> เป็นรูปแบบแท็1 ท , ตัวอักษรขนาด 5|26='7" จะมีขนาดิ
จ0 ตอนที่ 2 ข้อใดถูกและข้อใดผิด . “๕6> เป็นการสร้างลิสต์เ . ลิสต์แบบไดเร็กทอรี่ลิสต์ (0 . เราสามารถช้อนลิสต์กี่ชั้นก็ได้ และข้อมูลที่ปรากฏในลิสต์อาจ , แท็ก 0กณ6๐ส [151 จะ ะ2 0 ร ได้แก่ ตัวอักษร, เลขโรมัน . ค่าที่กําหนดให้ใช้ในแอ ได้แก่ ๕[50, ๐๒๐|16 และ 9%. ฮ์! (วิ6กิทเนีอท เป่รป ไม่ต้อ 10.ลิสต์แบบจํากัดความ แข , 23วบ ส่วนแรกคือคําศัพท์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!