ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยด้วย

1. แถบกระเ 'ดาษที่ลากผ่านเครื่องแ เคาะสัญญาณเวลา ชนิด กี ั % เป็นกี่เมตร/วินาที” รนา 50ครั้ง/วินาที เป็นดังรูป จงหาความที่จด. 1ว0 ๓พมซี่ 2. สมศรีวิ่งด ร็ ที ทิ เด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ไปทางทิศเหนือ อีก 1 วินาทีต่อมา วัดความเร็วได้ 6 เมตร/ วินาที ในทางเดิม จงหาความเร่งของสมศรี ในขณะลดความเร็วลง ( 5 คะแนน) 3 รถยนต์ค้นหนึ่งแล่นด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ไปทางทิศเหนือ แล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกด้วย ขนาดความเร็วเท่าเดิม ในเวลา 5 วินาที จงหาความเร็วของรถที่เปลี่ยนไป หลังจากเลี้ยวรถไปแล้ว ( 5 คะแนน ) 6. สมปองขับรถด้วยความเร็ว 25 เมตร/วินาที เห็นเด็กวิ่งข้ามถนนจึงเหยียบเบรกทําให้ความเรื ซี ซี " ก ส ล เหลือ 5 เมตร/วินาที ในเวลา 2 วินาที จงหาระยะทางในช่วงที่เบรกเป็นกี่เมตร ( 5 คะแนน ะ มะพร้าวลูกหนึ่งตกจากยอด ซึ่งอยู่สูง 5 เมตร อยากทราบว่า ลูกมะพร้าวลอยอยู่ในอากาศนี ( 5 คะแนน ) ธี 6. โยนวัตถุขึ้นตรงๆ 'ในแนวดิ่งจากดาดฟ้าตึก ด้วยอัตราเร็ว 30 เมตร/วินาที ปรากฏว่าวัตถุต| ซี๓หลังนี้ ส2 ด้านล่าง เมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที จงหาความสูงของตึกหลังน (4=10 เมตร/วินาที)( 5 ศิติ

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!