คอมพิวเตอร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคร้า

ตอนที่ 2 ข้อใดถูกและข้อใดผิด 1. แท็ก <07> เป็นการตัดคําขึ้นบรรทัดใหม่ ส ซี, ซี 2. การเขียนแท็ก <0> ต้องอยู่ในแท็ก <๒อสท>...</๒๐สมู> เส่มอ ๓ 1 ' ไว 3. 0อธทไฮ เป็นอีกแท็กหนึ่งที่ใช้ในการจัดวางตําแหน่งเนื้อหาในเว็บเพจ จัดวางได้ทั้งข้อความและรูปภาพ 4. < ร|26 ='30" /> เป็นการกําหนดความยาวของเส้นคั้นของ %พหบ ๐. จ ' ! ส่ 5, ล[ฮูท กําหนดตําแหน่งของเส้นให้อยู่ 66ก16 (กึ่งกลาง), |61! (ชิดซ้าย) และ ก่ฮูก! (ชิดขวา) 6. <ท ท0รทลส่ธ="ท0รทลตอ' พเต่ปท="200" ร|26อ='6' |> เป็นรูปแบบใน 4โไห.4 ข่ ๕ ซ่, ๆ ม ห 7. การทําให้ความยาวของเส้นคัน มีสัดส่วนทีพอดีกับหน้าจอของบราวเซอร์ ร ส่ สามารถทําได้โดยการกําหนดความยาวให้เป็นพิกเซล
6. ๒5ทา๒ทลรเธ ใช้เน็นข้อความคําพูดหรือวลี 7. <สท>.</สัท> เป็นรูปแบบแท็กที่แสดงข้อความที่เป็นคํานิยาม 8. ตัวอักษรขนาด ธ[26='7" จะมีขนาดเล็กสุด 9 สีในคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นจากการผสมค่าสีโหมด 68 ซึ่งประกอบด้วยสี 3 สี คือ พิธส (แดง) เธธท (เขียว) และ @8!นธ (น้างิน) 10.<๒0ส่ท 9๒9๐0!0เ๓"ไผก1ผลอท" อ%ไ='#ถด0ดโห> ห @- ลื้, ร0 8 60 จ- "ร แท็กแสดงการกําหนดสีพื้นของเว็บเพจ และการกําหนดสีตัวอักษร เง
ตอนที่ 2 ข้อใดถูกและข้อใตผิด ฉัว 7. 8. 9. 10.000ไ6 เป็นการประกาศชนิดของเอกสารี ทณ์สลน. เป็นภ ตาว่า เหหเฉอทโอ 1หล6นด !.ลทชนส( กษาหลักที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ เฮนลย6 ว เพจ องค์ประา กอบของภาษา |ฯ7ไง| สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นข้อความทั่ ร มหัวๆ ไป และส่วนที่เป็นคําสั่งที่ใช้ในการกํ เจา ซ้ ะส่วนที่เป็นคําสิงที่' เบบของข้อความ % ทีแสดง คือ แท็ก (โล6) กสิ่งที่ใช้ในการกําหนดรูปแบบของข้อ . “ขอ>...</หพ๑> จ้ นี้จะเป็นชื่อหัวเรื่ ท เอ> ข้อความภายในแท็กนี้จะเป็นชื่อหัวเรื่องเว็บเพจที่ต้องการ ซึ่งจะต้องมีความยาวไม่เกิน 64 ตัวอักษร ภ ฮ่ 4 าษา |ฯ4 เป็นภาษาที่ง่ายต่อการตรวจสอบข้อผิดพลาด >< นได้ % ข้อดีของภาษา (197ไง. คือ การใช้งานไม่ยุ่งยาก การใช้คําสั่งและโมดูลร่ว: 2(ฯ711 พัฒนามาจาก |ฯ110!!.4 โดยจะมีการเพิมรูปแบบ และกําหนดเรื่องแท็ก >< และแอททริบิวท์ต่างๆ การเขียนภาษา 2(ฟ1 จะมองตัวพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กมีความหมายเหมือนก็นว 3เฟโ1ม!แ ตัว % ย่อมาจากคําว่า @%โอกผ่ หพา < อททริบิวทให้กําหนดในเครื่องหมาย "..* เสมอ% ซิ่งจะมีผลต่อรูปแบบ + องแท็กที่เราจะใช้ในเอกสารหน้านั้น ในการกําหนดค่าแ และคุณสมบัติการทํางานขี

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!