คำตอบ

9.วงกลมแรกเป็น catches เพราะประธานเป็นเอกพจน์
วงกลม2 คือ doesn't (น่าจะลืมตัวe)
10. doesn't eat ตามหลังdo does คือกริยาที่ไม่เติมอะไรเลย
อีกอันเลยต้องเป็น didn't eat ค่า

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!