คณิตศาสตร์

โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวเเปร
1)ติ๊กสะสมเหรียญชนิดสิบบาท เเละหนึ่งบาท รวมกันได้200เหรียญ คิดเป็นเงินรวมกัน920บาท อยากทราบว่าติ๊กมีเหรียญเเต่ละชนิดอย่างละกี่เหรียญ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ