คำตอบ

9.) อันตราย:สารเคมีเป็นพิษ
ตอบ 3 ค่ะ เพราะ pesticides=สารกำจัดศัตรูพืช(ซึ่งเป็นสารเคมี)

แสดงความคิดเห็น