ภาษาอังกฤษ

they were brought up by their parent that is why they speak such good italian ส่วนไหนเป็น main clause หรอคะ

english main clause relative clause sentence ประโยคหลัก

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ