คณิตศาสตร์

ช่วยหน่อยค้าบบ🙇‍♀️💖
1.เส้นตรง​ L1=x-3y+9=0​ และ​ L2=2x+4y-12=0​ ตัดกันที่จุด a โดยตัดแกน​x ที่จุด​ b L2ตัดแกน​ xที่จุด​ c แล้ว สามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่เท่าใด?

คำตอบ

Choosen As Best Answer

สิ่งที่ต้องหาเพิ่ม
- จุดตัดแกน x และจุดตัดแกน y ของL1
- ก็จะได้พิกัดทั้งหมด>หาพื้นที่

แสดงความคิดเห็น