คณิตศาสตร์

64xกำลังหก - 729
เเยกตัวประกอบได้เท่าไหร่อ่ะคะ 😨

คณิต คณิตเสริม เเยกตัวประกอบ ม.4 ม.3

คำตอบ

64x^6 - 729
=(4x^2)^3 - 9^3
แล้วใช้สูตรผลต่างกำลัง3ค่ะ
=(4x^2 - 9)(16x^4 + 36x + 81)

Kritsana

(2x - 3)(4x2 + 6x + 9)(2x+ 3)(4x2 - 6x + 9) ไม่แน่ใจนะคะ

แสดงความคิดเห็น