คณิตศาสตร์

ข้อที่เขียนถูกไว้ทำไงหรอคะ
ช่วยหน่อยนะค้าาา

น ๑4, (2 (-4, 3) และ (2, 10) 9ง สันตรงที่มีสมการดั ง เสสก 5 ต่อ จงหาความชซันและจุดตัดบนแก :

คำตอบ

จัดรูปเป็น y=mx+c
m คือความชัน
c คือจุดตัดเเกน y
เเล้วเส้นตรง 2 เส้นจะขนานกัน ก็ต่อเมื่อ m เท่ากัน

เช่น ข้อ 1 ข้างล่าง

1)​ 2x+3y=6
3y=6-2x
y=-2x/3 +2

2)2x+3y=12
3y=12-2x
y=-2x/3 +4

ขนานกัน

แสดงความคิดเห็น