คำตอบ

ข้อ 11 รูปที่สามค่า ฐานเหมือนกัน คูณกันอยู่ในเอาเลขกำลังมาบวกกันนะคะ ถ้าหารกันอยู่ก็เอาเลขกำลังมาลบกันค่า

แสดงความคิดเห็น

ข้อ 10 ค่า ดูตามสีน่าจะดูได้ง่ายกว่านะคะ

บรรทัดที่สอง ที่เราแยกกัน เพราะว่าฐานมันไม่เหมือนกัน แล้วมันคูณกันอยู่เลยแยกได้ค่า

บรรทัดที่ 4 ไป 5 จาก -7กำลัง -6 ย้ายไปเป็นส่วน โดยเติมลบข้างหน้านะคะ จะได้เป็น ส่วน -7 กำลัง 6 ตามรูปเลยค่า

จากบรรทัดที่ 5 ไป 6 ฐานตรงส่วนเปลี่ยนจาก -7 เป็น 7 ได้เพราะว่ามันยกกำลังเลขคู่ค่ะ ค่าเลยเท่ากัน (เช่น -2กำลัง2 จะ= 2กำลัง2) เราก็เลยเปลี่ยนเพื่อนให้ฐานเหมือนกับตัวเศษด้านบนน่ะค่ะ จะได้คิดต่อได้ค่า

งงตรงไหนถามได้นะคะ เราพยายามอธิบายให้เข้าใจด้วยย เวลาสอบจะได้ผ่านฉลุยนะคะะ

แสดงความคิดเห็น

ข้อ18 รูปแรกค่า

ตรงสีฟ้าทศนิยมหลังจุดมีกี่ตัวจะเท่ากับส่วน 10 ยกกำลังจำนวนตัวนะคะ อย่าง 0.002 หลังจุดมี 3 ตัวจะเท่ากับส่วน 10 ยกกำลัง 3 ค่า

แสดงความคิดเห็น

ข้อ4 ค่า

ตรงสีเขียวคือเอาเลขยกกำลังแจกเข้าไปในวงเล็บได้นะคะ

ตรงบรรทัดที่ 5 ไป 6 จาก 2กำลัง -8 เป็น -2 กำลัง -8 ได้เพราะเลขยกกำลังเป็นจำนวนคู่ค่า ฐานบวกกับลบจะมีค่าเท่ากัน ใช้แทนกันได้นะคะ

ตรงบันทัดก่อนสุดท้าย ถ้าคูณ 10 ยกกำลังบวก ให้เลื่อนจุดไปทางขวานะคะ แต่ถ้ากำลังเป็นลบให้เลื่อนไปทางซ้ายค่า

แสดงความคิดเห็น