คำตอบ

ให้ถามและตอบค่ะ
เขาให้ประโยค Have you ever[คุณเคย...]....(ต่อด้วยคำถามต่อประโยค8ข้อที่หนังสือให้มา)
แล้วก็ตอบว่า เคย Yes, I have. หรือ ไม่เคย No, I haven’t.
เหมือนกับตัวอย่างด้านล่างที่เขาให้มา

แสดงความคิดเห็น