คณิตศาสตร์

แฮร่ทุกคนช่วยอธิบายข้อ14,15,16,18,19ให้หน่อยได้มั้ยคะ😅😅ขอบคุณค่าาา

1« | เม -8 -+--- อฯ+ 8 " 3 ๕ 2% ะ-3 ๆ ]1 - 2% 2 6 2 3 4 3%“ 5 % -] ล3 ม3 *%-6 7 5% เห 14, 16. 18. ล ง =- ++ -<. ดา 930 ลบ 0 27 2% ซดี41 | % 2% -1) *%-1 4รชา061ว 5% - 25 ม%ม-5 %-5 4+ 3375 4 -1) 8(« -1) ม4วิ% * 5 « -

คำตอบ

ใช้วิธีการบวกลบเศษทำให้ส่วนเท่ากันแล้วแยกวงเล็บของดีกรี2จะทำให้ตัดกันระหว่างบนกับล่างได้

คุณท้องฟ้า🌧🦄☁

ขอบคุณค่าาาา

แสดงความคิดเห็น