ภาษาไทย

แต่งยังไงค่ะ ต้องมีคำบุพบทและคำเชื่อมอยู่ในนั้นด้วยค่ะ

ด 8 เโี

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ