วิทยาศาสตร์

ช่วยหน่อยค่าาา พร้อมอธิบายวิธีด้วยนะคะ😊

แล่นค่อไปได้ทางกี่เมครจึงหยุด"7 6๐ จอใดกําสังเคลื่อนที่โดยใม่มีความเรี๓๐๓๐๕๐ 4 2 ขนนกกําลังปลิวลงมาในแนวคิ่ง 2 รถยนต์กําลังถอยหลังเข้าจอดในโรงงรถ /เ4 ๕ รถยนต์คําสังแอ่นด้วยความเร็วสมั่สม01> “7 เด้วยความเร็วคงูที่ “4 ซ แวลาได้ 2 4 วินาที ก้อนหินคกกร: 5 «๐๕ ๑799 686จจจริ เร6๑.76) ะทบพื้นก้อนพินถูก จรวดกําลังเคลื่อนที่ขึ้นไปในแนว . ทิ้งก้อนพินจากที่สูงในแนวดิ่งขวกหยุดนึ่ง จ 30. ทิ้งลงมาจากิที่สูงกี่เมตร /-@ | 5 6 @. 2« 4ช” รี 80. เมื่อวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ครึ่งรอบคิดเป็นระย: 2 14 เจ อ1. โยนกัง ผู๒. ห เดีหลี้๐ บ 10 2 65 จ ชื่อมออยวัด ห 5 53 2๑2. เมื่อปล่อยวัตถุจากยอดตึกสูงให้ตกสู่พื้นโลก หลังจากปล เท่าใด เมตรี/วินาที 1 19.6 ข ๑94 8. 39.2 4. 50.0 23. ข้อใดจัดเป็นการตกอย่างอิสระ ว๕ ลูกมะพร้าวหล่นจากค้น ทร 2 4. .โยนลูกเทนนิสขึ้นในแนวดิง 1. ชั๊ตลูกบาสเกตบอลลงห่วง 3. ปาลูกบอลออกไปในแนวระดับ 24. การตกอย่างอิสระของวัตถุหมายถึง บ การตกของวัตถุจากที่สูงลงมาในแนวดิ่ง 2. การตกของวัตถุภายใต้แรงคึงดูดของโลก 3. การตกของวัตถุที่ไม่มีแรงต้านของอากาศ " การตกของวัตถุที่ไม่มีแรงใด ๆ มากระทํากับวัดถุ ๑. การกระโดดของกบ 4. การเล่นวอลเลย์บอล 25. ข้อใดไม่ใช่การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ บ. การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา 2. การแข่งขันพุ่งแหลน
เช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1.3) 96. ปัจจัยทําให้วัตถุดกลงสู่พื้นโลกแบบโพรเจก 9 1. ความเร็วในแนวระดับ 2. ความเร็วในแนวระดับเพิ่มขึ้นคลอดเวลา ความเร็ 3. ความเร็วในแนวระดับคงที่ แต่ความ เร็วในแนวดิ่งเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 4. ความเร็วในแนวระดับเท่ากับ 0 แต่ความเร็วในแนวดิ่งเพิ่มขึ้นตลอดเวลา. 2 87. ขณะวัตถุดกลงสู่พื้นโลก ข้อความในข้อไดถูกต้อง 1- ความเร่งมีค่าคงที่ มีทิศดิ่งสู่โลก %. ความเร่งมีคําคงที่ มีทิศดิ่งขึ้นข้างบน 3. ความเร่งมีค่าคงที่ แต่ไม่มีทิศทาง 4. การตกของวัตถุไม่มีแรงใด ๆ มากระทํา น กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถึวกับเวลา ของวัตถุที่ตกอย่างอิสร ะเป็นดังข้อใด. . 0 ๋ ' . 8 ล. 4. ลู ลวามเร็ว. 9. เมื่อยิงวัตถุในแนวราบ วัตถุจะเคลื่อนที่เป็นแนววิถีโค้ง แทนที่จะเคลื่อนที่ในแนวตรง เพราะ 1. มีความเร็วในแนวราบและแนวดิ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน %. พลังงานในวัดถุลดน้อยลง 3. แรงที่ยิงออกไปลดน้อยลง 4. แรงโน้มถ่วงของโลก 30. ชาย 8 คนยืนอยู่ที่สูงจากพื้นเท่ากัน ขว้างเหรียญออกไปในแนวระดับที่ความสูงเท่ากันแต่ความเ็ว ต้นในแนวระดับไม่เท่ากันเป็น 1.9,3 เท่าตามลําคับ เหรียญอันในใช้เวลาในการตกถึงพื้นน้อยที่สุด 4. ตกถึงพร้อมกัน

คำตอบ

ข้อ25. น่าจะตอบข้อ 1 ค่า เพราะว่าน่าจะเป็นการเคลื่อนที่เเบบฮาร์โมนิกค่ะ

ผู้เยี่ยมชม

ข้อ 21 ค่ะ ไม่แน่ใจนะค้าา ถ้าผิดบอกด้วยนะค้าาา

แสดงความคิดเห็น