คณิตศาสตร์

ช่วยหน่อยคะ

30 ประดิษฐ์ทําสนามปลูกดอกไม้เป็นรูปวงกลมรัศมี 6 หลา เขาทําทางเดินรอบสนามรูปวงกลมกว้าง 1 หลา พื้นที่ทางเดินรอบสนามนี้ประมาณกี่ตารางฟุต (กําหนดให้ ภ7: ซ 3.1@) (มฐ. ค 2 2 ม.2/1) 1. 122.46 ตารางฟุต 2. 310.86 ตารางฟุต 3. 367.38 ตารางฟุต 4. 734.76 ตารางฟุต 35) กล่องใบหนึ่งกว้าง 26 นิ้ว ยาว 36 นิ้ว มีความจุ 12,960 ลูกบาศก์นิ้ว ถ้าพาณีต้องการใช้กระดาษสีมาปิดรอบ ข้างกล่องและก้นกล่องยกเว้นฝากล่อง พาณีจะต้องใช้กระดาษสีอย่างน้อยที่สุดกี่ตารางฟุต (มฐ. ค 2.2 ม.2/1 1. 15.8 ตารางฟุต 2. 18.5 ตารางฟุต 3. 25.8 ตารางฟุต 4. 28.5 ตารางฟุต 36) วงแหวนหนา 7 นิ้ว มีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมเล็กเท่ากับ 14 นิ้ว พื้นที่วงแหวนเท่ากับกี่ตารางฟุต (มฐ. ค21ม2บ0 1. 1.07 ตารางฟุต 2. 2.14 ตารางฟุต 3. 3.21 ตารางฟุต 4. 5.35 ตารางฟุต ร ธุ แบบทดสอบกลางภาควิชาคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ (ค20203) หน้าที่

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ