วิทยาศาสตร์

สองข้อนี้คำตอบคืออะไรคะ ทำยังไงด้วย

5, ออกแรง 20 ผ ลากกล่องมวล 10 : ตามรูป ความเร่งจะมีค่าเป็นเท่าไร

คำตอบ