ภาษาไทย

ช่วยแต่งกลอน 8 จำนวน 4 บท เกี่ยวกับธาตุหน่อยค่ะ
#ขอบคุณล่งงหน้าค่ะ

กลอน8

คำตอบ

ธาตุในที่นี้คือ?
-ธาตุที่เป็นธาตุทางเคมี
-แร่ธาตุ
-ธาตุอาหาร
ฯลฯ

nicky

แร่ธาตุค่ะ

แสดงความคิดเห็น