ภาษาไทย
มัธยมต้น

มีใครรู้คำตอบบ้างค่า

คําขึ้แจง ให้บักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูต้อง มูให้นักเรียนบอกว่าประโยคี่กําหนดให้ต่อไปบี้เป็นประโยคความเคียว หรือ ความรวม 1 กบผีเขียวใบสระกินแมลงปอ----: .2 เขารับประทานอาหารจีนด้วยตะเกียบอย่างคล่องแกลี่: 3 อาหารและยาเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมนุษย์-- 4เจ้าแต้มสุนัขข้างบ้านจะกัดเจ้ารุ่นของฉัน. 5. เขาทุจริตในการสอบเขาจึงถูกปรับตกทุกวิชา. เป็นนักร้องแต่คัทรียาเป็นดาราภาพยนตรี้.--- 7 ความสําเร็จของลูกเป็นความหวังของพ่อแม่. 8. ฉันกําลังอ่านหนังสือสารคดีด้วยความสนใจ. 9.ไมเธอกียันต้องัยอภไปพูดหน้าห้อง 10. พ่อซื้อบ้านตากอากาศริมทะเลขะอํา. .2 ขีดเส้นได้คําสันธานในประโยคต่อใปนี้ วพะ คทาบปน งงในตาราง พร้อมบอกชนิดของประโยค กสินธาน. ลักษณะประโยคความรวม 2แม็เขาไม่รรวย เขาก็ทําบุญเสมอ 3.กับตันและลูกเรือ 4เธอจะโปภูเก็ตหรือเชียงใหม่ 5 พอรถโดยสารจอด เด็กๆก็รีบลงจากรถ [ “ขาต่อว่าขันก่อน เพราะฉะบั้นจึงตอบได้เขาบ้าง 7. 1จันกรรยาตระกลางกับเณหิคปอมอา 8กระแสน้าไหลแรงจนเขาะตลิ่งไปแ 9.พอฝนจะตกเด็กๆ กีรีบกลับบ้านทันที 10.คนไทยรักสงบแต่ยามรบไม่ขลาด
4 ขดเดิบายปราโซิตี้ ๐ (๐๓๕๐59 “ถ้าเธอรักใครมากสักหนึ่งคนและผลคือเขาจะไปเพราะรักบั้นเธอจะไม่ยอม แม้แต่ปล่อยให้เขากังวล 1. ประโยคใหญ่เป็นประโยคความรวมขับข้อน .2. ประโยคใหญ่เป็นประโยคความข้อนยับข้อน 3. ประโยคย่อยเป็นประโยคความรวมทั้งหมด .4 ประโยคย่อยเป็นประโยคความรวมและประโยคความข้อนตามลําคับ. ประโยคย่อยเป็นประโยคความข้อนและประโยคความรวมตามล้าตับ 9 ข้อใดเป็นประโยศข้อนที่แตกต่างกับข้ออื่น (0-ก“60) 1. อันหัวเราะที่เขาทําตลก 2 มาลีดูพระอาทิตย์ตกดิน 3. ตาราคนนั้นไม่ชอบคนทูดโวยวาย .4. เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งผู้เข้าสอบว่าพวกเขาจะต้องใช้ดินสอ 28 .ข้อใดเป็นประโ งะโยคที่มีทั้งคํานามและคํากริยาเป็นคําหลัก (0-ก6'610 มทุก ๆ เข้า เด็ก ๆ และผู้ใหญ่ทุกคน 2 สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ของฉันเครืองนี : 3 พอตื่นเข้าออกกําลังกายแล้วก็รีบไปโรงเรียน ใหญ่ควรฝึกให้มีน้ใจดีต่อกันเสมอ ป 10. ณ
8 ภาษาไทยเป็นภาษาประจําชาติซึ่งควรใช้ให้ถูกต้อง ----9 ปิดาและมารคาเปรียบเสมือนพระอรทันต์ของบตร .----10.นายกรัฐมนตรีไทยเจรจากับกัมพูชาคือสัญญาณสันติภาพ 4 จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 1. ข้อไดไม่เป็นประโยคข้อน 1. กัมพูชาฟ้องศาลโลกเป็นเรื่องปกติ 2 รัฐบาลที่มาจากการเลือก ท 3. ประชาชนผิดหวังกับหน่วยงานรัฐ 4 ทุกฝ่ายต้องตรวจสอบเจ้าหน้า 2 ข้อใดไม่เป็นประโยคข้อน ต 1. นายกกล่าวว่าไทยและกัมพูชาเป็นมิตร 2 ประชาชนประท้วงเมื่อกัมพูชาฟ้อ 3. แผนที่ที่ทําโดยฝรั่งเศสยังไม่ชัดเจนนัก 4 รัฐบาลไม่ได้ชี้แจงขั้นตอนการทําสัญญา. ท 3. ข้อใดไม่เป็นประโยคข้อน 1 สินค้าที่ผลิตในจีนมีคุณภาพดี 2 เจ้าหน้าที่ตรวจพบยาซึ่งผิดกฎหมาย, 3. นักการเมืองผู้ทุจริตย่อมต้องได้รับโทษ 4 4. ประโยคข้อนข้อใดต่างจากหวก 1. เธอได้รับบัตรเกียรติยศคือเรื่องปกติ 3. เพื่อนที่มางานแสดงความยินดีต่อเขา 5 ข้อใตมีโครงสร้างหรือส่วนประกอบของประโยคเหมือน “โรงเรียนของเรายอความช่วยเหลือด้าน, 1 (โรงงานนี้เป็นสาเหตุสําคัญของปัญหา? 2 บริษัทการเงินรับพนักงานขายคนโง 3 น้องขายของฉันกินข้าวราคแกงสูต: 4. ดาราเกาหลีเปิดการแสดงแลงสีเสี 5. ดอกไม้สีขาวดอกนี้ลวยมากกว่าดเ สปกรณ์การเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ* มลพิษในชุมชน เหม่จากต่างประเทศ 1รเด็ดที่ยายของเธอทําเอง ยงขุดพิเศษเพื่อแฟนเพลง อกไม้สีแดงที่ข้นที่หน้าบ้าน ศาลได้พิพากษาจําเลยในคดีสําคัญ พี่พบน้องกําลังเล่นรถไฟจําลอง ลิ่งดีของเราคือพ่อวิ่งทุกวัน /กับประโยคที่กําหนดให้ต่อไปนี้ (๐๓๕59

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!