คณิตศาสตร์

สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก​ ได้แก่?

คำตอบ

มีด้านประมุมฉาก2ด้าน
ด้านตรงข้ามมุมฉาก1ด้าน(ต้องยาวที่สุด)
ละก็ๆๆๆสูตรค่ะ​ c^2=a^2+b^2

แสดงความคิดเห็น