ภาษาอังกฤษ

ถ้าทำกิจวัตรประจำวันควรใช้ tense ไหนค่ะ

คำตอบ

present simple tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น ปกติ เป็นประจำ เป็นนิสัย และเป็นจริงเสมอ.

แสดงความคิดเห็น