คำตอบ

1.) ชื่อเดิม รณพักตร์ ได้ชื่ออินทรชิตเพราะว่ารบชนะพระอินทร์
ข้อ2 น่าจะเพราะพระรามคือพระนารายณ์อวตารลงมา.อันนี้ไม่แน่ใจ

แสดงความคิดเห็น