วิทยาศาสตร์

1. การนำอากาศจากภายนอกเข้าสู่ปอด
2. หลังออกกำลังกายใหม่ๆ ผลที่เกิดขึ้น
3. อวัยวะขับถ่ายมีอะไรบ้าง
4. ไตทำงานผิดปกติมีลักษณะอย่างไร
5. บริเวณที่พบต่อมเหงื่อมีมากที่ใด
6. การควบคุมระดับของเกลือแร่ในร่างกาย
7. การหายใจออก
8. อวัยวะที่เป็นตัวพาแก๊สออกซิเจนจากถุงลมไปสู่เซลล์
9. ทิศทางการไหลเวียนเลือด ไหลไปทางใด
10. แนวทางการปฏิบัติตนของคนที่เป็นโรคความดันสูง
11. บริเวณที่เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สในกระบวนการหายใจ
12. สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการหายใจ
13. ศูนย์ประสานงานและควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
14. ประจำเดือนเกิดจากอะไร
15. สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัว
16. การตกไข่ในแต่ละเดือน ตกอย่างไร
17. การกระทำที่อยู่ภายใต้ การควบคุมของระบบประสาทอัตโนวัติ
18. ระยะเวลาที่อสุจิสามารถอยู่ได้ในมดลูก
19. อุณหภูมิที่เหมาะสมในการสร้างอสุจิ

วิทม.2 ช่วยตอบหน่อยครับ:)

คำตอบ