วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

มีใครรู้ตำแหน่งบ้างอันไหนปีกบนปีกล่างปีกข้าง คือเรียนแล้วแต่จำไม่ได้😂

วโญ๓๐๓๕ณะ (๐๕๒๓เว) ศศราธ์6๓๐ ขัฒเพยกณะโ ผุฒเณะ๓4หีเวก) แพรล่ะ จู ฐ=๐ณะย๓กรัห กรณ์6ณส แล8เล 4๐>๓๓๓1 ๐๒ภาณะ[ ร๐เจห6๐ท พศา 2สาลาศ งดแอ๓ณ( ๐๐3เลพฑา ซ ๕8 | วด -- (ชะกณ6 งาง>สร ว่ “ ห งรณแน๐ ๒๑๑ท=๓1 ท๑๐ ซี่ ต ฆ เทพ๕หรฑ์ ร้า๑๐479 . เ๒๓๐๓๑๓1 ก๐๐6 ๕ =ซ9 ” 0 20 สมอมา ๐๐๐อพพกง๐656 ณ์เณ!เฟ๑๓ ล55 อ น ไซ ฟะจโน ๕๐เรามากลวณเคทณะ ฟู พัน สมะนแห๐๕ เรรจะเรวัณฑน รกณ 6ลสาร อสรสม] รรองก ง บภรหณเงี (0 ก๐ ๐๐๐5 , เร๑๕ขอหไท แลอแค ไว๑ตรร| หเวร ๐แซไ ท๐๑ เซองรร6เณ มเตส๕เรา/ ชําเ@เแอกณา 2 โญ จะงาค มน ฑเรกจ๐ ภา-เะเทจจ ๐เพพงจลแข่๐ เหน๐แต เรยเลกณาร แบตบอตล4 ทรา ” คเพอ๓๓ร๐๓ อะชยา“ดตะหร ๓๕25
ไขสันหลัง โครงสร้างไขสันหลัง วิทย์ม.2

คำตอบ

ตามรูปนะครับ
วิธีสังเกตุง่ายๆคือ
เส้นประสาทที่มาเชื่อมกับไขสันหลังในส่วน dorsal horn จะมีปมประสาทอยู่ด้วย(ปมประสาทรากไขสันหลัง dorsal root ganglion)

v_ir

ขอบคุณมากๆค่ะ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!