ภาษาอังกฤษ

วิธีการเทียบตัวอักษรภาษาอังกฤษในภาษาไทยทำยังไงคะ เช่น L=ตัวอักษรไรของไทย

อังกฤษ

คำตอบ